Gri Sigorta ve Mellce Sigorta ile ilgili Önemli Duyuru

Şu anda mevcutta yürürlükte olan onbinlerce poliçe sahibi ve bu poliçeleri düzenleyen Sigorta Acenteleri bundan sonraki süreçte yaşanabileceklerin endişesi ve sıkıntısı içerisinde bulunmaktadır. Bu durum halk nezdinde tüm sigorta sektörünü sıkıntıya sokacak, telafisi ve onarılması mümkün olmayan güven problemi oluşturabilecektir.
Türkiye'nin her bölgesinden Fedarasyonumuza gelen aramalardan edindiğimiz bilgiye göre hasar yaşayan müşteriler ile poliçeyi tanzim eden Acenteler arasında tartışma, kavga, tehdit vb. olaylar yaşanmaya başlamış ve bu süreç ciddi boyutlara doğru ilerlemektedir.
Söz konusu Sigorta Şirketlerinin denetlenmesi hepimizin bildiği üzere SEDDK nın yetkisi altında olup, dileğimiz bu kötünün örnek alınarak bundan sonrasında bu ve benzeri mağduriyetlerin yaşanmamasıdır.
TÜSAF olarak bu süreci en başından bu yana TOBB SAİK ile dirsek temasında, TSB, SEDDK ve ilgili tüm kurumlarla görüşmeler yaparak çok yakından takip ediyoruz ve takip etmeye de devam edeceğiz.
Yapılan işlemlerin ardından acil önlemler alınmadığı takdirde telafisi daha güç sorunlarla karşı karşıya gelinmemesi adına :
* Mevcut tüm poliçelerin iptalinde Borçlar Kanunun ilgili maddelerinin dikkate alınmasının ve aksi durumda işlemi yapanların yükümlülüğünü bilmesi gerekmektedir.
* Talep eden Sigortalıların iptal tarihinden itibaren yeni poliçe tanzim ettirmek konusunda serbest olması gerekmektedir.
* Hali hazırda hiçbir bilgilendirme yapmadan İptali yapılan poliçelere, en az 10 gün kuver süresi verilmesi Sigortalıların mağdur olmaması adına önem arz etmektedir.
* İptali yapılan poliçelerin gün esaslı iade primlerinin Sigortalıya iadesinin yapılması gerekmektedir.
* İptali yapılmış poliçelerin başka Sigorta Şirketlerinde yeni poliçe yapılması durumunda hasarsızlık kademelerinin korunması, SBM aktarımlarında gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
* Sigorta Şirketlerinin kuruluşu, yasal sermaye zorunlulukları ve taahhütlerinin kontrolü, yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketler için acil önlem planının kamuoyu ile ivedilikle paylaşılması,
* Kayyum atanan Sigorta Şirketlerine ulaşım için iletişim hattı açılması,
* Sigorta Acentelerin ve Sigorta Sektörün itibari ile sigortalıların mağduriyetleri görmezden gelinmemelidir.
Konunun esas muhatabı SEDDK tarafından; ilgili tüm tarafların kafasında oluşan sorulara cevap olması amacıyla 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat 11:00’de bir açıklama yapılacak olup, sektörümüzün sağlığı ve geleceğine negatif etki bırakmaması açısından önerilerimizin dikkate alınması, sürecin tüm tarafların zarar görmeden tamamlanmasını temenni ediyor ve bekliyoruz.
Saygılarımızla,
TÜSAF
Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu

tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: