Yönetmelikler

 28.07.2016 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ( 16.7.2016 tarihi itibariyle son hali)  doc icon
 09.06.2016 Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.7.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir)  doc icon
 19.01.2016 Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (16.7.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.)  doc icon
 28.08.2015 Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  doc icon
 25.08.2015 Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğ  doc icon
 23.08.2015 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik  doc icon
16.07.2015  Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik  doc icon
28.05.2015  Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği (28.11.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)  doc icon
 27.05.2015  Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği  doc icon
 01.04.2015 Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği  doc icon
 01.04.2015 Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği  doc icon
 13.03.2015 Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (13.09.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)  doc icon
 31.01.2015 Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği  doc icon
 27.11.2014 Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik  doc icon
 09.08.2014 Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik  doc icon
 25.04.2014 Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik  doc icon
22.04.2014  Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ( 16.7.2016 tarihi itibariyle yürürlükten kalkan yönetmeliktir.)  doc icon
02.01.2014  Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  doc icon
 26.12.2013 Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  doc icon
 23.10.2013 Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği  doc icon
 08.10.2013 Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik  doc icon
 15.08.2012 Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  doc icon
 14.09.2011 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  doc icon
 27.08.2011 Trafik Kazalari Nedeniyle Ilgililere Sunulan Saglik Hizmet Bedellerinin Tahsiline Iliskin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  doc icon
 13.07.2011 Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  doc icon
 30.04.2011 Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  doc icon
 11.06.2009 Karayolu Taşıma Yönetmeliği  doc icon
01.03.2009  Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği  doc icon
17.01.2009  Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği (13.09.2015 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır.)  doc icon
 10.09.2008 Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  doc icon
 09.08.2008 Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği  doc icon
 12.07.2008 Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik  doc icon
 12.07.2008 Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  doc icon
 28.06.2008 Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  doc icon
 22.06.2008 Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği  doc icon
 22.06.2008 Sigorta Eksperleri Yönetmeliği  doc icon
 21.06.2008 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik  doc icon
 01.06.2008 Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği  doc icon
 28.10.2007 Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik  doc icon
 24.08.2007 Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik  doc icon
 17.08.2007 Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik  doc icon
 15.08.2007 Aktüerler Yönetmeliği  doc icon
 07.08.2007 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik  doc icon
 07.08.2007 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik  doc icon
 26.07.2007 Güvence Hesabı Yönetmeliği  doc icon
 14.07.2007 Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik  doc icon
14.07.2007 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik  pdf icon
 15.11.2006 Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İniş Veya Kalkış Yapan Türk Ve Yabancı Sivil Hava Araçları Malî Mesuliyet Sigortası Hakkında Yönetmelik  doc icon
 18.05.2006 Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği  doc icon
 18.05.2006 Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  doc icon
 15.11.2005 Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıslar Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği  doc icon
 18.07.1997 Karayolları Trafik Yönetmeliği  doc icon

tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: