Poliçe Tanzimlerinin Acenteler Tarafından Yapılmasının Önemi

Sigorta sektörünün büyümesini sağlayabilmenin yolu, dağıtım kanallarının çoğaltılması -ki bunun en kolay yolu olan internet üzerinden poliçe tanzimi olarak düşünülmektedir. Sigorta satışı süreci, farklı sektörlerin satış süreçleri ile benzerdir (ödeme, taksit, fiyatlama).

Sigorta poliçesi tanziminde onay verip, prim ödemesi yaparak poliçenin yürürlüğe girmesini sağlamak müşterinin sorumluluğundadır. Sonrasındaki süreç yönetimi, sigorta poliçesini tanzim eden tarafa aittir. Sigorta satış sonrası sürecinde; her olay, durum, hasar, talep kendine özel bir yapı içerir.

Bu nedenle, internet üzerinden satış yapılabilmesi; ürünün satış süreci ile değil, satılan ürünün niteliği ile değerlendirilmelidir.

Bu değerlendirmeler ışığında; sigorta poliçelerinin internet üzerinden tanzim edilmesinin doğru olup olmadığını anlayabilmek için, sigorta ürünlerin pazarlama literatüründeki tanımlamasına bakmak daha doğru olacaktır.

Sigorta poliçeleri, ürün/ hizmet içinde yer alsa da bunun ötesinde parametrelere sahiptir. Satılan ürün sadece bir süreyi ve belli bir hizmeti kapsamaktan ötedir, daimî bilgi akışı ve kişisel ilişkiler süreklilik arz eder. Pazarlama literatüründe sigorta poliçeleri, derinliği olan ürünler kategorisindedir. Dolaysı ile sigorta poliçeleri, pazarlama kanallarında hem ürün hem hizmet içeren, özellikli mallar statüsünde yer almaktadır.

Özellikli malların, genel pazarlama özellikleri şunlardır;

  • Malın satın alınma sürecinde, firma ve malın içeriği önemlidir.
  • Malın özelliği itibariyle, alıcı ve satıcı arasında kuvvetli ilişkiler mevcuttur.
  • Yukarıdaki en temel iki özelliği nedeniyle; malın dağıtım kanalları sınırlıdır.
  • Özellikli malların temel bileşenlerinden anlaşılacağı üzere; ürün/mal, dağıtım kanalları üzerinden tanımlanmaktadır ve sigorta poliçesi tanzimi yapan dağıtım kanallarının sınırlı olması gerekliliği, ürünün derinliğindendir.

Bu durum ürünlere erişimi zorlaştırmak değil, alınan ürünün kullanımında karşılaşılacak zorlukları ortadan kaldırmak adınadır.

Teknoloji çağında olmak, her ürünün internet üzerinden satış yapılabildiği anlamına gelmemekte, aksine ürünlerin meslek sahibi kişilerce satılmasını sağlayarak, teknolojiyi ürünlere göre entegre etmekten geçmektedir. Sigorta poliçesi tanziminin internet üzerinden yapılıyor olması; ürün özelliklerinin göz ardı edilmesi demek olup, sektöre karşı da güvensizlik oluşturma tehlikesi taşımaktadır.

Ülkelerin ekonomik gücü, sigorta sektör büyüklükleri ile paralellik göstermektedir. Bu nedenle sigorta sektörü, ekonominin en etkin dayanaklarından biridir.

Ülkemizdeki büyümeyi sağlayacak sektörlerin de lokomotiflerindendir.

Bu anlamda, ülkemizde sigorta sektörünün büyüyebilmesi oldukça önemlidir. Bu büyüme, sigortacılığı meslek edinmiş acenteler ile mümkündür.

Acentelerin kendilerini güvenilir bir rekabet ortamında hissediyor olması sayesinde, sektör hem yatay hem dikey büyüme sağlayacaktır.

İnternet üzerinden poliçe tanzimi, pazarın kaymağını alma stratejisi şeklinde kısa vadede pazar genişlemesi sağlamış gibi görünse de uzun vadede sektöre ve dolayısı ile ülke ekonomisine zarar verecektir.

Saygılarımla
TÜSAF YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: