ODA veya BAĞIMSIZ BİRLİK

 

Acentelerin sorunları, gelecek planlarına atılamayacak kadar önceliklidir. Meslek açısından konunun öneminin bilinmesi münasebetiyle, TÜSAF bünyesinde ‘’Bağımsız Birlik Komitesi’’ yıllar öncesinde kurulmuştur.

Komite; meslek adına konu ile ilgili fizibilite çalışmalarını multidisipliner bir yaklaşımla yıllardır sürdürmektedir. Bu çalışmalar sürdürülürken, ‘’Oda-Birliğin’’ meslektaşlarımıza ve mesleğimize sağlayacağı avantaj ve dezavantajlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu bağlamda yapılan çalışmaların, meslektaşlarımız adına en yüksek faydayı barındırması ve sağlam zeminlere oturtulması asıldır.

TÜSAF; sektörün en güçlü yapılarından biri olması münasebetiyle, olayları ve sektör adına bulunulacak girişimleri her yönüyle incelemek ve ortaya koymak zorundadır. Bu zorunluk sadece meslektaşlarımız adına bir zorunluk değil, geniş bir temsil yapısına haiz olması nedeniyle ülke genelinde de bir sorumluluktur.

Olaylara daha geniş bir perspektiften bakıldığında; çözüm üretilebilecek yapıya mevcut sistem içinde de sahip olduğumuz bir gerçektir.

TOBB un bu anlamda sağladığı faydalar göz ardı edilemez.

Ülkenin en güçlü yapılarından biri olan TOBB’un çatısı altında, meslektaşlarımızın kısa vadede daha hızlı ve etkin çözümler yaratabileceği, bugünün konjektöründe daha uygun bir zemin sunmaktadır.

5684 Sayılı yasanın acentelere sunduğu faydaları daha etkin kılarak çalışmak, TOBB un bünyesindeki güçlü varlığımızla iş birliği ve farkındalığı ile meslektaşlarımızın sorunlarına etkin hızlı çözümler üretebilmek adına çalışmalarımız var gücüyle devam edecek, yapılan çalışmalar sizlerle paylaşılacaktır.

Saygılarımızla

TÜSAF

 

 

 

 

 

 


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: