2016 Yılı Genelgeleri

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Gönderilen Tarifeler Hakkında Genelge (2016/1) pdf icon
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelge (2016/2) pdf icon
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2016/3) pdf icon
Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Yerleşim Birimlerindeki Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/4) pdf icon
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/5) pdf icon
2015/32 Sayılı Tamirhane Referans Listesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/8) pdf icon
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine İletilmesi ve Yayınlanması ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Alınmasına İlişkin 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/10) pdf icon
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/11) pdf icon
Reasürans Anlaşmalarına İlişkin Genelge (2016/7) pdf icon
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12'nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge (2016/9) pdf icon
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/13) pdf icon
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/15) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) pdf icon
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge (2016/16) pdf icon
Kredi İle Bağlantılı Zorunlu Deprem Sigortası Poliçelerinin Kredi Sözleşmesinden Cayılması Durumunda İptal Edilmesine İlişkin Genelge (2016/17) pdf icon
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Genelge (2016/18) pdf icon
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/19) pdf icon
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge (2016/22) pdf icon
Sigorta Denetleme Kurulu Tarafından Tanzim Edilen Raporların İcrasında Uyulacak Esaslara İlişkin Genelge (2016/25) pdf icon
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/26) pdf icon
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik Uyarınca Sigorta Hakemlerinde Aranacak Mesleki Deneyim ile Sigorta Hakemlerine İlişkin Genelge (2016/23) pdf icon
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2016/27) pdf icon
Poliçe Yenilemelerine İlişkin Genelge (2016/28) pdf icon
Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/29) pdf icon

 

arrow4 2015 Yılı Genelgeler


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: