Menu

Sektörde İtibar Kaybı!


Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması ile birlikte şirketlerin poliçe yapmak istememesi ve taksitlendirmede yaşanan sıkıntılar acenteleri zor durumda bıraktı.
Binlerce acentenin sesi olan Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi de acentelerin sorunlarının çözümü için taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi.
Tüm sorunların üzerine Hazine’yi ve sigorta şirketlerini vatandaşa şikayet eden yetkili ve yetkisiz sigorta acenteleri olduğuna dikkat çeken Büyükçelebi, bu kişilerin acentelerin düştüğü durumda baş sorumlu olduğuna dikkat çekerek, “Kimsenin 16 bin acenteyi bu duruma düşürmeye hakkı yok” dedi.
Sektörün trafik sigortası kanalıyla itibarsızlaştırıldığını belirten Büyükçelebi, bu doğrultuda Hazine, SBM ve Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile görüşmeler gerçekleştirdi.
Büyükçelebi, görüşmelerin detayları hakkında bilgilendirme de yaptı. Büyükçelebi, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü N.Şerif Çakırsoy’un trafik sigortasında poliçe kesmeyen şirketleri takip ettiklerini ve poliçe kesen şirketlere rahatlatıcı çalışmalarda destek vereceklerini söylediğini kaydetti.
Uygulamada geri adım yok
Büyükçelebi, görüşmede trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasında hükümetin söz sahibi olduğuna ve uygulamanın şu anda kalkması gibi bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çekildiğine vurgu yaptı. SBM görüşmesinde sorgulama kısıtlamasının devam edeceği bilgisini aldığını kaydeden Büyükçelebi, bunun nedeninin ise aralarında eksper ve acentelerin de bulunduğu çoklu sorgulamalarda portföy mülkiyetine zarar verilmesi olduğunu ifade etti. Büyükçelebi, TSB ile görüşmesinde ise Genel Sekreter Mehmet Akif Eroğlu’nun problemi çözmek için adımlar attığını ve mayısın ikinci veya üçüncü haftasında tüm sektör paydaşlarının çözüm önerileriyle gelebilecekleri bir çalıştay planladıklarını ifade etti.
Büyükçelebi’nin açıklamaları şöyle: “Yakın zamanda içinde durumun değişmeyeceği, poliçe yapılmamasında ve taksitlendirmede köklü bir değişiklik olmayacağı gözüküyor. Ancak özellikle 25 Nisan’dan sonra poliçe kesilmesinde şirketlerin davranış değişikliğine gideceğini görebiliriz. Sonrasında ve özellikle mayıs ayında sistemin düzelmeye başlayacağını göreceğimizi tahmin ediyorum; mevcut bu durumun sürdürebilir olmadığı herkesin bilincinde.
Sektörün düştüğü bu durumdan acilen kurtulması gerekmektedir. Sektör ciddi itibar kaybına uğramıştır. Zarar konusuyla ilgili Hazine tarafında ayrı bir değerlendirilme yapılmakta, sigorta şirketleri tarafında ayrı bir değerlendirme, yorumlama görülmekte, bu işin matematiğinde farklılık olmamalı.
Hazine ne düşünüyor?
Sigorta şirketleri bu rakamlardan yüzde 25 zarar edeceklerini, her poliçede yüzde 25 zarar etmek istemediklerini belirtiyorlar. Bu rakamın yılsonuna kadar 2,5 milyar TL olacağını bunun altından şirketlerin kalkamayacağını bu nedenle poliçe yapmak istemediklerini iletiyorlar. Hazine, bu rakamlarla zarar yazılmayacağını düşünüyor. Bununla birlikte sigorta şirketlerin acentelerle, acentelerin de sigorta şirketiyle kavga ettiği bir ortam sürdürebilir değil. Sigorta şirketleri acenteyi iş ortağı olarak görmek durumunda, Acenteler de sigorta şirketlerini aynı şekilde. İki taraf da birbirinin varlık sebebidir. Özellikle son üç senedir sigorta şirketlerinin acentelere yaptığı tek taraflı fesihler, acentelik alamama, komisyon düşürmeler, poliçe kesmeme uygulamaları dayanılmaz noktaya gelmiştir. Meslektaşlarımızın ciddi baskı yaptığı şirket kurma ile ilgili olarak, yaptığım görüşmelerde hiç istememize rağmen bu görüntü iyi olmayan ev sahibinin, kiracıyı mülk sahibi yapacağı sonucuna doğru bizi götürmekte olduğunu ifade ettim.
"İşimizi sağlıklı bir ortamda yürütmek istiyoruz"
Trafik üretiminin yüzde 95’ine yakın, sektör üretiminin hayat dışında yüzde 70’ini yapan acentelerin şirket kurması bu yaşanılan durumu dengelemek ihtiyacının sonucu olabilir. Diğer bir seçenek de bir veya birkaç şirketle özel anlaşma şeklinde olabilir. Bunların hiçbirini istememekteyiz, bizleri aracı olarak işimizi sağlıklı bir ortamda yürütmek istiyoruz. Hazine her zaman sektörün bir araya gelip de isteyeceği tüm konulara destek olacağını, bu durumdan mutlu olacağını hemen hemen her dönemde ifade etmektedir. Kanun, yönetmelik, genelgeler tüm mevzuatı hazırlayan Hazine ile işin kâr ve zararın sahibi sigorta şirketleriyle kavga etmek doğru değildir ve çok zarar verir.
Eleştiri, sorunların konuşulması içeride olmalı, dışarıya yansımamalı herkes aklını başına toplamalıdır.
"Bazı kişiler maalesef kendilerini düşünüyor"
Hazine’yi vatandaşa şikayet eden, sigorta şirketlerini vatandaşa şikayet eden maalesef yetkili- yetkisiz acente temsilcileri var. Üretim, gelir sorunu olmayan, komisyonları düşmeyen, ilişkileriyle bazı kişi ve kurumların sözcülüğünü yapıp kendilerini kurtaranlar 16 bin acenteyi değil de maalesef kendilerini düşünmektedirler. Bu kişilere prim verilmemeli, aksine bunlardan hesap sorulmalı. Mevcut komisyonların düşmesinin sorumluları da, bundan sonra da aleyhte olacak tüm uygulamaların da sorumluları da bu kişilerdir.
Gazetelere Hazine’yi şikayet yazıları yazan bu acente temsilcileri, televizyonda Hazine ve sigorta şirketlerini eleştiren bu acente temsilcileri, gazetelere acente komisyonlarını yayınlayan bu acente temsilcileri baş sorumludurlar.16 bin acenteyi bu duruma getirmeye kimsenin hakkı yoktur.
Hazine ziyareti
Yaptığım görüşmelerin tamamında tüm kesimler; Hazine de, TSB de bu durumdan duydukları rahatsızlıkları çok net ifade ettiler. 12 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren tavan prim uygulamasından sonra sigorta şirketlerinin değişik uygulamalarla poliçeleri yapmak istememesi sorunu ve düşen komisyonlarla ilgili bir dizi görüşme yapacağımız iletmiştik.
20 Nisan 2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürümüz Sayın Dr. N. Şerif Çakırsoy’u saat 17.00’de makamında ziyaret ettim. Olayları takip ettiklerini, ilk geri dönüşleri aldıklarında basın duyurusuyla sektörü bilgilendirdiklerini, sigorta poliçesi yapmayan sigorta şirketlerine gerekli olan cezaların vereceğini bildirdiklerini tekrar ifade etti. Çakırsoy, Sigorta Denetleme Kurulu’nun konuyla ilgili yakın tarihte görevlendirme yapacağını ifade etti.
Çakırsoy, süreçle ilgili sigorta şirketlerinin farklı öneri ve düşünceleri varsa dinleyebileceğini, değerlendirebileceğini, ancak bu uygulamanın kalkmasının gün itibarıyla mümkün olmadığını, hükümetin bu konuda birinci derece görüşünün önemli olduğunu, ayrıca bu süreçte poliçe kesen, uygulamaya destek olan sigorta şirketlerine rahatlatacak çalışmalarla destek vereceklerini, kimin poliçe yapıp yapmadığını dikkatle izlediklerini, gelen tüm bilgileri değerlendireceklerini belirtti. Maliye Bakanımız Naci Ağbal, havuz açıklaması yaptığı iddia edilen açıklama hakkında basın bültenlerinde bunun ve bu tip çalışmanın da olmadığını belirtti.
Aynı gün Hazine Müsteşar Yardımcımız Sayın Dr. Ahmet Genç İstanbul’da olduğu için görüşme imkanım olmadı.
SBM görüşmesi
21 Nisan 2017 tarihinde Saat 11.00’de Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) vekaleten CEO’luğunu yapmakta olan Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Erhan Bozkurt ve Sigortacılık Çözüm Geliştirme Direktörü İcra kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Güneş’le yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme yaptım. Trafik sigortasında son durum, sorgulamalardaki kısıtlamalar, sorunların çözümü içerikli görüşmede, sorgulama kısıtlamalarının devam edeceği, hasar sorgulamanın açılmayacağı bunların nedenin bazı kesimlerin ki bunun içinde acente ve eksperin bulunduğu çoklu sorgulamalarla bilgi elde ettiklerini, portföy mülkiyetine zarar verip kendi menfaatlerine kullandıkları tespit edilmiş. Ayrıca kişisel veri güvenliği nedeniyle bu bilgilerin alınamayacağını da belirttiler.
Hasar basamaklarının, pert araçların, ağır hasarlı araçların görülememesi sorunlarını da bu içerikte değerlendirdiklerini, araç kodu ve kullanım tiplerindeki yanlışları ortadan kaldıracak çalışmalarının Haziran 2017 sonuna kadar biteceğini, bu tip yanlışları sigorta şirketlerine ilettiklerini, düzeltme yapılmasını sağladıklarını ve sağlayacaklarını bildirdiler. 5664 uygulamasında verilen bilgilerin kişisel veri güvenliğini uygun olup olmadığını sorduğumda, poliçelerde yazdığını verilerin bu şekilde kullanabileceğinin iznin alınmış olduğunu, ancak kullanılmasını istemeyen kişilerin SBM’ye başvurarak kendi bilgilerinin 5664’e kapatabileceklerini belirttiler. 5664 uygulamasının isteyen acenteler tarafından alınıp satılabilmesinin imkanını daha öncede iletmiştik. Bu görüşmede de ilettim. Yönetim Kurulu’na sunacaklarını, SBM 360 uygulamasında acenteye daha uygun rakamlarda sorgulama kontörünün verilebileceği, acentenin de bunu kullanıp satabileceğini konuştuk.
TSB görüşmesi
Aynı gün saat 14.00’de TSB Genel Sekreteri Sayın Mehmet Akif Eroğlu ve Sayın Erhan Bozkurt ile bir görüşme yaptım. Sektörün itibarsızlaştığı bu trafik sigortası acilen sektörün çözmesi gerektiği, acentelerin bu durumdan uzun zamandır çok rahatsız olduğunu, yapılan uygulamalar ve düşen acente komisyonlarının verdiği rahatsızlıkların, sigorta şirketlerinin acenteye bakışının doğru olmadığı, acentenin de sigorta şirketine bakışının doğru olmadığı içeriğinde yapılan görüşmede, Akif Bey’in konu hakkında ciddi birikiminin ve çözme arzusunun olduğunu gördüğümü ifade edebilirim. 20 Nisan’da TSB’de sigorta şirketlerinin genel müdürlerinin katıldığı bir toplantının yapıldığını, birçok öneri ve konuyu çözümleyecek çalışmanın üzerinde olduklarını, TSB’nin tek gündeminin trafik sigortasının sorunun çözmek olduğunu, 25 Nisan Salı günü Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürümüz Sayın N. Şerif Çakırsoy’la toplantılarının olduğunu bu toplantıyla birlikte, 28 Nisan’da TSB Genel Kurulu’na Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek’in geleceğini ve kendisine yapacakları sunum ve çalışmayla yoğun ilgilendiklerini ifade etti.
Bu görüşmelerle bir sonuca ulaşabileceklerini umduklarını belirten Akif Eroğlu, özellikle bu süreçte atılacak bazı adımların katkı vereceğini, mayısın ikinci veya üçüncü haftasında tüm sektör paydaşlarının çözüm önerileriyle gelebilecekleri bir çalıştay planladıklarını buradaki çözüm önerileriyle bu sorunun köklü olarak çözüme kavuşturmalarını gerektiğini iletti.”


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: