Yarın Çok Geç Olabilir! Dijital Dönüşüme Hazır Mısınız?

Dünyada tüketim trendleri değişiyor. Bu trendlerin başında gelen elektronik ticaret kullanan tüketici sayısı da her geçen gün artıyor. Türkiye’de her ne kadar e-ticaret üzerinden sigorta satışının pazar payı çok küçük olsa da gelecek için acenteler açısından kötü sinyaller geliyor. Bu durum karşısında da acentelerin bugünden kendilerini dijital dönüşüme hazırlaması ve gerekli altyapı çalışmalarına başlaması gerekiyor.


Elektronik ticaret, her geçen gün kendini yenilemeye ve kullanıcı sayısını artırıyor. Yapılan araştırmalara göre, yüzyüze alışverişi tercih eden tüketicilerin yüzde 75’inin ise gelecek 10 yıl içerisinde dijitale yönelmesi bekleniyor...
Benzer araştırmaların da gösterdiği gibi fiziksel mağaza sayısı gelecek yıllarda azalırken, hizmet veren online mağaza sayısında büyük bir artış yaşanacak. Perakende satışın geleceğini belirleyecek olan da büyük oranda tüketicinin ihtiyaçları ve beklentileri olacak gibi görünüyor. Peki acenteler dijitalden ne bekliyor? Dijital dönüşümde acentelerin tavrı sigorta sektörünün geleceğini nasıl etkileyecek? Diğer sektörler kendini eticarete odaklamışken, sigorta gibi teknolojiyi en üst seviyede kullanan bir sektörün bunun dışında kalması beklenilebilir mi? Bu soruların yanıtlarını acentelerden ve uzmanlardan dinlemeden önce isterseniz e-ticaretin Türkiye’deki mevcut durumuna ve dünya ile karşılaştırmasına bir bakalım…

Pazarın büyüklüğü

24.7 milyar TL Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından ETİD, Deloitte Türkiye ve Comscore proje ortaklığı ile gerçekleştirilen "Türkiye e-ticaret pazarı-2015" raporuna göre Türkiye eticarette dünyanın çok gerisinde.
2013 yılındaki analizlerde ortaya çıkan 14.0 milyar TL’lik e-ticaret Pazar büyüklüğü, 2014 yılında 18.9 milyar TL’ye çıkarak %35’lik bir büyüme gösterirken yapılan son araştırmalarda, 2015 yılında %31’lik bir artışla 24.7 milyar TL’ye varmış durumda. Bu hacmin 2.5 milyar TL’sini online yasal bahis siteleri sahiplenirken, 8.9 milyar TL tatil ve seyahat harcamalarından geliyor.
Perakende tutarlarını ise 4.8 milyar TL ile çok kanallı perakende sistemleri ile 8.5 milyar TL ile online perakende sistemleri analize dahil olmuş durumda.

Tatil ve seyahat harcamaları lider

Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü hesaplanırken kategori payları ve site sayılarını inceleyecek olursak; 24.7 milyar TL’lik pazarın en büyük payını 129 site ile yani %36 oranında tatil ve seyahat harcamaları almakta. %34 pay ve 365 site ile online perakende ikinci en büyük harcama grubunu oluşturuyor. 385 sitede hizmet veren çoklu kanallı perakende sistemlerinin payı %20 olarak hesaplanırken, %10’luk dilimiyle 6 adet yasal bahis sitesi eticaret pazarının verilerini tamamlamakta.

İngiltere, online perakende kullanımında başı çekiyor

Gelişmiş ülkeler diye adlandırılan İngiltere, ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İspanya ve İtalya’daki online perakendenin ortalamasını aldığımızda, toplam perakendenin %7.1’ini oluşturduğunu görebiliyoruz.
Gelişmekte olan ülkeler olarak betimlediğimiz, Çin, Polonya, Brezilya, Rusya ve Hindistan’ın ortalaması alındığında ise bu oran %5.1. 2015 verilerine gore Türkiye’de, 13.3 milyar TL’lik bir online perakende büyüklüğü hesaplanmakta, bu veri de toplam perakendenin sadece %2.0’lik bir payına sahip olmak anlamına geliyor. %12.6’lık pay ile İngiltere, online perakende kullanımında başı çekiyor. Diğer yandan çok yönlü dijital ajans Positive a Digital Approach’un 2015 araştırması da sektörün geleceğini anlamak açısından önemli.

10 kredi kartından 6’sı henüz internetten alışveriş yapmadı

Şirketin yaptığı araştırmaya göre eticaretin halen Türkiye perakende pazarının çok küçük bir parçası olduğunu gösteriyor. Türkiye’de en büyük 100 perakendecisinin 35’inin eticaret sitesi olmadığını paylaşan Positive, e-ticaretin toplam perakende satışları içindeki payının da sadece yüzde 1,3 olduğunu paylaşıyor. Her 10 kredi kartından 6’sının henüz internetten alışveriş yapmak için kullanılmadığını da ekliyor.
Positive’in araştırmasına göre Türkiye e-ticareti 55 milyon kredi kartından 33 milyonuna halen ulaşabilmiş değil. Tabi bu rakam 55 milyon kişiden 33 milyonunun e-ticaret yapmadığı anlamına gelmiyor. Zira bir kişinin birden fazla düşen kredi kartı olduğunu pekala biliyoruz. Positive a Digital Approach’un araştırmasına göre Türkiye’de 2016 yılı sonunda e-ticaret hacminin 31 milyar TL civarına, eticaretin toplam perakende alışverişlerine oranının da yüzde 2’ye çıkması bekleniyor. Bu arada 500’e yakın sigortacıyla anket yapan Accenture’ın bulgularına göre, sigortacılar dijital çağın gelişim hızına uyum sağlayabilmek için çeşitli araçlara ve teknolojilere yatırım yapıyor, ancak çalışanları aynı hızı yakalayamayabiliyor. Sigortacıların adaptasyon kabiliyeti yüksek, değişime hazır ve hevesli bir işgücü yaratarak doğru görevleri doğru şekilde yapabilecek personeli bulmak için de teknolojisi kullanması gerekiyor.
Son trendse, dijitalde güveni sağlamak. Güven sağlanamadıkça, sigortacılar operasyonlarına zemin sağlayan verileri ne paylaşabiliyor ne de kullanabiliyor.
Bu sebeple gelişmiş ve veri kullanımında etik değerlere uygunluğunu kanıtlamış güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyuyorlar.

Bundan sonra ne olacak?

Bu veriler ışığında her ne kadar sigorta sektörünün e-ticaretteki payı, toplam üretimle karşılaştırıldığında rakamlarla yazılmayacak kadar az olsa da önümüzdeki dönemde dijital dönüşümün sektörü etkilemeyeceği anlamına gelmiyor.
Mevcut durumda bir acentenin kendini tek başına dijital satışa hazırlaması ve satışa geçmesi mümkün görünmüyor. Çünkü eticaret için bir acentenin yatırım yapması yüzbinlerce TL’lik bir yatırım gerektiriyor. İşte bu noktada da devreye sigorta şirketleri giriyor…
Acenteler “Bu durumda iş ortağımız şirketlerin yaptıkları dijital yatırımları acenteleriyle paylaşmaktan, acentelerini hem reel hem de sanal pazarda büyütmekten başka çare görünmüyor” diyor.
Sigorta acenteleri mutlaka bu pazarda olması gerektiğini söyleyen acente temsilcileri “Bunun için acenteler bugünden kendilerini bu pazara odaklamalı ve gerekli altyapı çalışmalarına başlamalıdır. Yarın çok geç olabilir” uyarısında bulunuyor.

 


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: