Menu

Acentelerin Gelirlerini Artırmaya Gayret Ediyoruz

ALLİANZ SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ ARİF AYTEKİN

Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin, “Acenteler, sigorta şirketlerinin görünen yüzüdür. Acentelerimizin şirketimiz için önemi tartışılmaz bir noktada. Kampanya, ödül, ek komisyon ve rapel gibi uygulamalarla acentelerin gelirlerini artırmaya gayret ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin en geniş acente ağına sahip sigorta şirketi olan Allianz Sigorta, acentelerin gelirlerini artırıcı projelerle farkındalık yaratıyor. Şirket, acente eğitimlerine verdiği önemle de dikkat çekerken, Allianz Türkiye Akademi ile satış gücünü oluşturan tüm ekipleri sektörün bilgi ve beceri anlamında en donanımlı ekibi haline getirerek, müşteri memnuniyetine katma değer sağlamayı amaçlıyor. Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin de “Acenteler, sigorta şirketlerinin görünen yüzüdür. Acentelerimizin şirketimiz için önemi tartışılmaz bir noktada” diyerek acentelerine verdiği öneme dikkat çekiyor.

Aytekin, “Bu doğrultuda acentelerimizi yaptığımız tüm geliştirmelerin merkezine koyuyor ve tüm hassasiyetlerini gözeterek uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz.

Kampanya, ödül, ek komisyon ve rapel gibi acente gelirlerini artırıcı uygulamaları da uzun yıllardır düzenli olarak acentelerimizin kullanımına sunuyor ve performans çıktıları doğrultusunda gelirlerini artırmaya gayret ediyoruz” diyor. Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin, acente seçiminde dikkat ettikleri unsurlardan, komisyon düşürmelere birçok konuda sorumuzu şöyle yanıtladı:

Sigorta şirketinin acentelerden beklentileri nelerdir ve sigorta şirketinin istediği acente nasıl olmalıdır?

Allianz olarak acentelerimizin her şeyden önce sektörün ve çağın gereklerine uygun altyapı ve donanıma sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda, acentelerimizin mesleklerine yatırım yaparak kendi içlerinde gerekli eğitim ve uzmanlıkları kazanmalarının önemli bir yeri bulunuyor. Sektörel değişiklikler ve mevzuat konusuna hakimiyetlerinin yanında, ürün ve teminat içerikleri konusundaki bilgi düzeyi de müşterilere verilecek hizmet anlamında büyük önem taşıyor.

Acentelerimizin kârlı ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışıyla tüm sigorta branşlarında üretime odaklanmaları ve etik değerlere bağlı kalarak portföylerini oluşturmaları da Allianz olarak beklentilerimizin başında geliyor.

“ETİK DEĞERLERDEN KESİNLİKLE ÖDÜN VERİLMEMELİ”

Yeni acente seçiminde uyguladığınız kriterler nelerdir?

Acentelerimizden, öncelikle sigortacılığı bir meslek olarak benimsemelerini ve konuya profesyonelce yaklaşmalarını bekliyoruz. Acentelik mesleğinde belli bir süre geçirilmiş olunması ve çalıştığı diğer şirketlerle üretim, tahsilat, hasar ve portföy dengesi gibi konulardaki geçmişlerinin Allianz Türkiye hedef ve stratejilerine uygun olması önemli.
Tüm bunların yanında en temel beklentimiz ise Allianz markasını en iyi şekilde temsil etmeleri ve etik değerlerden kesinlikle ödün vermeden çalışmayı prensip edinmeleri.

“MÜŞTERİLERİN TÜM İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİLMELİ”

Mevcut acentenin değerlendirmesinde nelere dikkat ediliyor?

Öncelikli olarak mevcut acentelerimizin şirket hedef ve stratejilerine uygun şekilde çalışmaları kritik öneme sahip. Üretim, tahsilat ve hasar prim dengesi gibi performans kriterlerimizi sağlayabilinmesinin yanında tüm acentelik faaliyetlerinin hukuka ve etik değerlere uygun olarak devam ettirilmesini gözetiyoruz. Portföy yapılarının tek bir branştan ziyade farklı branşlara yaygınlaştırılması, yeni iş ve yeni müşteri iştahlarının belirli seviyenin üzerinde olması ve her şeyden önemlisi de müşterilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bilgi, deneyim ve donanıma sahip olmaları en önemli beklentilerimizden.

Müşterilerinizle şeffaf bir iletişim kurmanız gerekiyor

Acenteler, sigorta şirketlerinin görünen yüzüdür. Bu nedenle müşteriler ile ilk temas noktası olarak acentelerin sigorta bilincini artırmada büyük bir rolü bulunuyor. Sigorta bilincini artırmak; yaptığınız iş hakkında bilgi sahibi olmanızı, güncel gelişmeleri takip etmenizi ve müşterilerinizle şeffaf bir iletişim kurmanızı gerektiriyor. Allianz olarak biz de acentelerimizi düzenli eğitimlerle destekleyerek gelişimlerine ve kendilerini güncel bilgilerle donatmalarına destek oluyoruz ancak kendilerinden de işlerine, kurumsal kimliklerine ve kişisel gelişimlerine sürekli yatırım yapmalarını bekliyor ve bu yönde teşvik ediyoruz.

“ÜRÜN BAZLI KAMPANYALAR DÜZENLİYORUZ”

Acentenin farklı branş üretimlerini artırmak için ne gibi çalışmalarınız var?
Farklı branşlarda üretim saha ekibimizin ana gündem maddelerinden. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tüm ürün ve branşlarda hizmet sunabilen acenteler yaratma hedefimiz her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Bu stratejiyi gerçekleştirmek için acentelerimizin kolaylıkla erişebileceği, son derece dinamik bir yapıda kurgulanmış e-eğitim ve sanal sınıf uygulamalarımız ile kendilerini bilgi anlamında da destekliyoruz. Ayrıca acentelerimizin farklı branşlarda üretimlerini artırmak ve performanslarını ödüllendirmek amacıyla ürün bazlı kampanyalar da düzenliyoruz. Ayrıca sektör açısından birçok yenilik barındıran Allianz Lig uygulamamız sayesinde yıl boyunca aynı anda birçok farklı branşta ek kazanç imkânı sunuyoruz.

ACENTE SEÇİMİNDE KRİTİK NOKTA…

Acente seçiminde önceliğiniz üretim mi temsil yeterliliği mi?

Allianz olarak acentelerimizin şirketimizi temsil konusundaki yeterlilikleri önem derecesi en yüksek konumuz. Müşterilerimizle ilk temas noktamız olan acentelerimiz, Allianz markasının müşterimiz gözündeki algısını oluşturan en önemli yapı taşlarından. Bunun yanında üretim performansının belirli bir seviyede seyretmesi, şirket hedef ve stratejilerine ulaşmamız açısından acente seçiminde kritik bir noktada yer alıyor.

Acente eğitimleri eskisi gibi yapılmıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Bu konuda acentelerin bazı şikayetleri olduğunu biliyoruz ancak diğer yandan gerçek şu ki yapılan sınıf eğitimlerine katılım lojistik ve zaman gibi günümüzün temel problemleri nedeniyle kısıtlı kalıyor. ve istenilen verim alınamıyor. Bu çerçevede şirket olarak yatırımımızı tek kanaldan eğitim vermek yerine farklı kanallardan acentelerimize ulaşmak üzerine kurguluyor, klasik sınıf eğitimleri haricinde e-eğitim, sanal sınıf gibi dijital dünyaya uygun alternatifleri de acentelerimizin kullanımına sunuyoruz.

ALLİANZ TÜRKİYE AKADEMİ, KATMA DEĞER SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR

Bu kapsamda; şirket stratejilerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın ve acente, broker gibi diğer paydaşlarımızın eğitim faaliyetlerini belirlemek, takip etmek ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla Allianz Türkiye Akademi’yi kurduk. Allianz Türkiye Akademi, satış gücümüzü oluşturan tüm ekipleri sektörün bilgi ve beceri anlamında en donanımlı ekibi haline getirerek müşteri memnuniyetine katma değer sağlamayı amaçlıyor.
Allianz Türkiye Akademi’nin hazırladığı Satış Gücü Gelişim Programı, acentelerimizin teknik uzmanlıklarının yanı sıra yetkinliklerinin de gelişmesine verdiğimiz önemin en belirgin göstergesi. Satış ekiplerimizin yanı sıra acentelerimizin de teknik uzmanlıklarını ve kişisel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla uzaktan ve sınıf eğitimleri düzenleyen Allianz Türkiye Akademi bünyesinde geçtiğimiz yıl 33 eğitim düzenlendi. 2016 yılında ise 23 sınıf eğitimi gerçekleştirdik, yıl sonuna kadar da 13 sınıf eğitimi daha planlıyoruz.

ACENTE KOMİSYONLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

Acentelerin komisyonlarının düşürülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’nin en geniş acente ağına sahip sigorta şirketi olarak acentelerimizin şirketimiz için önemi tartışılmaz bir noktada. Bu doğrultuda acentelerimizi yaptığımız tüm geliştirmelerin merkezine koyuyor ve tüm hassasiyetlerini gözeterek uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz. Ticarî bir kuruluş olmanın gereği olarak komisyon ve benzeri konuları belirli dönemlerde gözden geçiriyor ve gerekirse güncel pazar şartlarına uygun değişiklikler yapıyoruz. Diğer taraftan kampanya, ödül, ek komisyon ve rapel gibi acente gelirlerini artırıcı uygulamaları da uzun yıllardır düzenli olarak acentelerimizin kullanımına sunuyor ve performans çıktıları doğrultusunda gelirlerini artırmaya gayret ediyoruz.

Acentenin kurumsallaşması için ne gibi destekleriniz ve çalışmalarınız var?

Satın alma trendleri ve gelişen sektör uygulamalarına bağlı olarak acentelerimizin kurumsallaşma süreçlerine girdiğini söyleyebiliriz. Rekabet ortamının her geçen gün daha da artması ve sigorta bilincinin gelişmesi ile kurumsal acente ihtiyaçları daha da belirginleşiyor. Acentelerimizin bu piyasa koşullarına ayak uydurabilmeleri için söz konusu gereklilikleri sağlamaları önemli. Şirketimizin en önemli değişim projelerinden
“Dijital Dönüşüm Programı” kapsamında “Dijital Acente” formatını hayatımıza dahil ettik. İsteyen acentelerimiz, Allianz Tower içerisinde bulunan bir prototip ile tüm acentelerimizin görme ve inceleme imkânı bulduğu ofis yapısını şirketimizin operasyonel desteği ile kendine uyarlayabiliyor.

SANAL ZEKA YARDIMI

Kurumsallaşma, fizikî gelişimlerin yanında anlayış olarak da özümsenmesi gereken bir kavram.
Tüm acentelerimizin müşteri portföylerini farklı branşlarla çeşitlendirmeleri, müşterilerine profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaları ve sadece satış aşamasında değil satış sonrasında da müşteri ihtiyaçlarının karşılanması kurumsallaşma yolculuğunun önemli yapı taşları. Acente ve müşterilerimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan çarpraz satış modülü ve ilerleyen dönemlerde kullanıma sunmayı planladığımız müşteri profiline göre sunulabilecek ürünleri sanal zeka yardımı ile belirleyen uygulamalarımızla acentelerimizin hizmet seviyelerini artırmayı hedefliyoruz.

Dijital Dönüşüm Programınızın acentelere yönelik etkileri olacak mı?

Dijitalleşme projelerimiz çerçevesinde acentelerimizle iletişimimizi daha kolay ve hızlı hale getirmek için operasyonel süreçlerimizi yeniden gözden geçiriyor ve acentelerimizin şirketimize daha hızlı ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Dijital Ofis projesinin yanı sıra acentelerimizin satışa harcayacakları zamanı artırmak ve operasyonel yük ve risklerini azaltmak amacıyla
“DigitALL” adını verdiğimiz portalımızı hayata geçirdik. DigitALL ile acentelerimizin tüm işlemlerini tek bir şifre ile yapabildikleri, diledikleri zaman cep telefonu ve tablet gibi mobil araçlardan da ulaşabilecekleri bir ortam yarattık. Ayrıca acentelerimize yeni müşteri yaratabilmeleri için “Hızlı Teklif” adını verdiğimiz dijital projemizi tasarladık. Hızlı Teklif ile internet sitemize giren herkes tek adımda ve sadece iki bilgi girerek yeni trafik ve kasko teklifi alabilecek; ayrıca dilemesi durumunda lokasyonuna göre en uygun Allianz acentesine yönlendirilebilecek.

ALLİANZ’IM MOBİL UYGULAMASI

Dijital yatırımlarımızdan bir diğeri de tüm işlevleri kullanıcı gözüyle değerlendirilerek her an müşterilerimizin yanında olacak yardımcı bir el olarak kurguladığımız “Allianz’ım Mobil Uygulaması” oldu. Uygulamamızın fonksiyonları arasında; acil durumlarda tek bir tuş ile ambulans, yol yardım, çağrı merkezi gibi kanallara hızlıca ulaşabilme, tüm poliçeleri, ödemeleri, hasar ve sağlık tazminat detaylarını ve süreçlerini takip edebilme, birikimleri ve bunlara ilişkin alt detayları inceleyebilme gibi özellikler yer alıyor. Her ne kadar bu uygulamamız müşterilerimiz için hayata geçirilmiş olsa da müşterilerini aplikasyonu yüklemesi konusunda teşvik eden ve başarılı olan acentelerimizin operasyonel yüklerinde önemli derecede azalma görünecek ve bu sayede acentelerimiz fayda sağlayacaktır.

SAĞLIK HIZLI HASAR BİLDİRİMİ

Sağlık tazminat taleplerinde de dijital döneme geçtik. “Sağlık Hızlı Hasar Bildirimi” uygulamamız ile müşterilerimiz sağlıkla ilgili ödeme taleplerini, tazminat süreçlerini ya da eksik evrak tamamlama işlemlerini “Allianz’ım Mobil Uygulaması” üzerinden takip edebiliyorlar.

Portföy çeşitliliğini artıran araçlarımızı kullanın

Acentelerimiz, şirketimiz için stratejik bir öneme sahip. Bu yüzden değişen piyasa koşullarına, satın alma trendlerine ve teknolojik gelişmelere göre hazırladığımız projelerin acentelere olan etkilerini hassasiyetle inceliyoruz. Kısacası, Allianz’daki her gelişmenin acenteler için bir yansıması bulunuyor. Bu yüzden, acentelerimizin geliştirdiğimiz proje ve uygulamalarımızı yakından takip etmelerini; satış kanallarımızın üretimlerini ve portföy çeşitliliğini artırmayı hedefleyen araçlarımızı etkin bir şekilde kullanmalarını öneriyorum.

 


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: