Menu

‘Zorunlu poliçelerin takibi yapılmalı’

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, zorunlu poliçelerin takibinin yapılması ve sağlam kontrol mekanizmalarının kurulması gerektiğini söyledi.


Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, özel sektörün doğal afet risk finansmanının odak noktasının doğal afet havuzları olduğunu kaydetti. Pamukçu, “Doğal afet havuzları ülkenin koşullarına uygun bir yapıda oluşturuluyor. Doğal afet gerçekleştiğinde sigorta havuzlarının amaçları, sigorta sistemine likidite ve finansal ödeme gücü oluşturmak, devletin üzerindeki finansal yükü ve ekonomide oluşacak kayıpları azaltmak, devletin finansal bağımsızlığını sağlamak olarak sıralanabilir. Örneğin, Türkiye’de zorunlu deprem sigortası havuzu kurulurken, ikinci yıl reasürans için Dünya Bankası’ndan hem reasürans prim desteği alındı hem de koşullu kredi desteği sağlandı” dedi.

“Cezalar yüksek değil oran da çok düşük”

Finans sektörü içinde çok önemli bir yere sahip olan sigorta sektörünün, en temel anlamıyla ulusal kaynak ve varlıkların uğrayacakları zararları en aza indirgeme işlevini yerine getirdiğinden bahseden Pamukçu, “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması için uygulanabilirliği olan zorunlu sigortaların hayata geçirilmesi çok önemli” diye konuştu. Zorunlu poliçelerin takibinin yapılması ve sağlam kontrol mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurgulayan
Pamukçu, “Bu durum tam olarak sağlanmadığı ve yüksek cezai yaptırımlar olmadığı için zorunlu poliçelerde bile sigortalılık oranının maalesef düşük olduğunu gözlemliyoruz. Zorunlu poliçe yaptırması gereken firmaların, kamu ile ilişkilerinin olduğu tüm noktalarda söz konusu kontrollerin kurulması bu konuda bir iyileştirme sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Hangi önlemler alınmalı?

Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigortalıların yangından korunmak ve doğal afetlerden gelebilecek hasarları azaltmak için alması gerektiği önlemleri de şu şekilde sıraladı: “Her şeyden önce dikkatli ve tedbirli olunmalı; yanıcı, patlayıcı, çabuk tutuşan benzin, gaz yağı, ispirto, alkol, likit gaz gibi maddeler bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Bir işyerindeyse işkolunun gerektirdiği maksimum koruyucu tedbirler alınmalıdır.
Şayet bir konut söz konusuysa ütü, ızgara, fırın, soba gibi elektrikli ev aletlerinin sağlam olmasına büyük özen gösterilmelidir. Kullanım sona erdiğinde düğmesi kapatılmalı veya fişi prizden çıkarılmalıdır. Odun, kömür sobaları dikkatle kullanılmalı, yanarken kapakları açık bırakılmamalıdır. Sigara içilmemeli, yanar sigaralar kül tablasında bırakılmamalı, gelişi güzel söndürülmeden atılmamalıdır. Evde, okulda, iş yerlerinde elektrik tellerinin sıyrık olmamasına ve bağlantılarının uygun şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Likit gaz tüplerinin kaçak yapmamasına, sağlam olmasına çok özen gösterilmelidir. İşyerleri, evler ve okulların bacaları her yıl düzenli olarak temizletilmelidir. Tüm mekanlarda yangın söndürme tüpleri ve araçları bulundurulmalıdır. Bu araç ve tüplerin her yıl muntazam olarak bakımları yaptırılmalıdır.”


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: