Menu

Acenteler Yaptığı İşe Çok Önem Vermeli

HDI Sigorta Adana Bölge Müdürü

NİHAN BAKMAZ

Şirketler için ideal acente, yıllık belirli bir hacimde üretim yapabilen ve bu üretimin trafik ve kasko dışında diğer ürün gruplarında da dengeli üretim yapabilen acentedir. Liyakat, temsil kabiliyeti, bilgi, donanım ve kültürel özellikler de önem arz etmektedir.
Temsil kabiliyeti çok önemli, bunun için de temsil edebilecek acenteleri seçmek ve onları hem teknik anlamda hem de kurum kültürü anlamında eğitmek şirketlerin ana prensibi olmalıdır. Acentelerin çok sık şirket değiştirmeleri ve çok fazla şirketle çalışıyor olmaları şirketlerin teknik eğitim yapma iştahlarını azaltmaktadır. Daha çok yapılan toplantılar, şirket acente ilişkisini geliştiren ve acentelerin şirketi sahiplenmesini yaşatan toplantılardır. Bizim için acentelik ilişkisi çok önemlidir. Acentelerimizin her zaman yanında olmaya ve şirket içinde yarattığımız ve yaşattığımız aile kavramını acentelerimizde de daha da geliştirebilmek için formal ve informal toplu acente toplantılarımız en önemli organizasyonlarımızdandır.

Sistem eğitimi vermekteyiz

Ayrıca eğitim faaliyeti olmasa da her yıl düzenlemekte olduğumuz yurtdışı seyahat kampanyaları da, acentelerin şirket yönetimi ile bir araya gelmesi ve ilişkilerimizin gelişmesi için önemli fırsatlardandır, ortalama senede 3 ya da 4 yurtdışı seyahati ile 250 acentemiz ile bir araya gelmekten ve iş dışında ki ilişkilerimizi de geliştirebilmekten son derece memnun olduğumuzu da belirtmek isterim. Şirketimizde acentelik tesisini müteakiben ilk olarak sistem eğitimi vermekteyiz. Ayrıca acentelerimizin ihtiyacı doğrultusunda gerek ilk kuruluş da gerek se faaliyetleri sırasında elektronik ortam üzerinden branş eğitimleri alma imkanları mevcuttur. Bunların dışında yıl içinde oto kaza, oto dışı tüm branşlar ve bu branşların hasar işleyişiyle alakalı eğitim programlarımız bulunmaktadır. HDI Akademi olarak eğitim birimimiz her acentemizin eğitim ihtiyacı ile birebir ilgilenmektedir.

Komisyona müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz

Bizler HDI Sigorta olarak acentelerin komisyonuna müdahale edilmesini çok doğru bulmuyoruz. Bu duruma bakış açımızı ise gerek mevcut işleyişimizle gerek se yakın zamanda yenilenen acentelik sözleşmelerindeki duruşumuzla net bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Karlılık, sektör uygulamaları, yasal düzenlemeler ve piyasa koşulları elverdiği sürece komisyonlarda acentelerin aleyhine bir düzenleme yapmaktan kaçınıyoruz Eğitim bu yolun tek çaresidir. Orta ve uzun vadede kurumsallaşmasını tamamlamış, personel, vizyon, amaç, hedef, planlama, kontrol vs olarak kendisini donatmış acente hepimiz için, sektör için istikbale umutla bakma nedenidir. Bu sebeple, kurum kültürü kadar, kurumsallaşma eğitimleri ve toplantıları da sürekli gündemimizdedir. Ancak bunun acente tarafından istenmesi ve gerekli görülmesi çok önemlidir.

Kendilerini geliştirmeli

Bir işi, en iyi bilen yapabilir mantığından hareketle acentelerimize eğitim vererek eksiklerini tamamlamaya yardımcı olmaktayız. Çünkü sektörümüzde sadece kasko ve trafik branşında iş yapan acentelere baktığımızda bilmediği için diğer branşlara yönelmediğini müşteri soru sorar cevap veremezsem diyerek görüşme dahi yapmadığını görmekteyiz. Bu sebeple şirket olarak acentelerimizin eksiklerini tamamlamalarına her zaman destek olacak çalışmalar yapmaktayız.
Özel ürünler, ihtiyaca yönelik lokal tasarımlar, ‘tailormade’ dediğimiz müşteri özelinde yapılan çalışmalar, acentelerimizi farklı kanallara yöneltmek için yaptığımız çalışmalardır. Şirketimizde nakliyat servisimizin, bu tür çalışmalarda örnek olduğunu, sektöre ve acentelere bu bağlamda çok kazanımlar sunduğu görüşündeyim.
Her şeyden önce yaptığı işe çok önem vermeli ve kendisini her zaman geliştirecek faaliyetlerin içinde olmalı. Diğer satış kanallarının bilinç artırmaya yönelik güçleri ve hareketleri son derece sınırlı iken acente farklı bir durumda. Sigorta sektörünü bir imalathane, fabrika, bir üretim yeri, acenteleri de bu işletmenin ürünlerini tüm ülke genelinde satan, pazarlamaya çalışan, anlatmaya çalışan pazarlama ordusu olarak düşünebiliriz. 16 bin civarı acente, sayıları yüz bini çoktan aşmış acente çalışanı ile dev bir pazarlama ordusuna sahip sigorta sektörü. Tabii ki müşteriye direkt dokunan bu ordu sigorta bilincini yayacak, sigortacılığın şart ve gereklerini müşteriler ile paylaşacak. Onun için bu sektörün yatırımını bu dev pazarlama ordusuna yapması gerektiğini ve bu ordunun, kurumsallık, teknolojik, kültürel ve teknik eğitimini olabildiğince üst seviyelere çekmenin şirketlerin en temel görevlerinden olduğu inancındayım.


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: