Menu

Önceliğimiz Temsil Yeterliliği, Sonra Üretim

Doğa Sigorta Antalya Bölge Müdürü

TAMER EVRENSEL

Öncelikle acente, insanların olabilecek risklerini belli bir prim karşılığında teminat altına alınmasına aracılık ettiğinin bilincinde olarak sigorta kültürünün yaygınlaşması için emek sarf etmeli. Sigortacılığın sadece, tek düze zorunlu sigortalardan ibaret olmadığını düşünürken, risk analizini de en iyi şekilde yaparak doğru fiyatla tüm branşlarda faaliyet göstermeli. Sigortalılarının hak ve menfaatlerini korurken, iş ortağı olduğu sigorta şirketinin/şirketlerinin de hak ve menfaatlerini aynı değerde korumalı, kendisine vekaleten verilen yetkiler çerçevesinde meslek etiğine uygun davranarak mesleki değerlere önem vermeli. Elbette ki öncelik; ifade ettiğimiz gibi, meslek etiğine uygun davranması mesleki değerlere önem vermesiyle birlikte, şirketimizi en iyi şekilde temsil edebileceğine inanmamız gerekiyor. Bununla birlikte ruhsatımızın bulunduğu ve faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda üretim yapılmasını bekleriz.

 

 

Sigortacılığı çok iyi bilmeli, doğru anlatmalı

Sigortacılık konusu sigortalılara ne kadar doğru anlatılırsa algıda soru işaretleri endişeler kalmaz. Günümüzde şirketin bilinirliği kadar hatta fazlasıyla sigortalı için acentesini bilmesi tanıması önemli bir faktör. Bizim acentemiz bunu yapmalı, sigortacılığı çok iyi bilmeli, çok doğru anlatmalı. Sigortacılık mesleğinin olmazlarından en önemlisi tabi ki hasar. Hasar önemli bir faktör olmakla birlikte, hasarı ikinci plana bırakıp, üretim çeşitliliğini ön plana alarak değerlendirme yapmayı benimsiyoruz. Üretim çeşitliliği istenen, beklenen düzeyde olduğunda sonuç olarak hasar prim oran ve frekans kabul edilebilir seviyelerde olabiliyor. Özellikle değerlendirmede dikkat ettiğimiz konu acentenin şirketimize destek olduğu branş dağılımı. Örneklemek gerekirse oto- oto dışı şeklinde yorumlayabiliriz. Tabii şirketimizi dışarıda tanıtımı ve şirketimize verdiği değerde önem arz etmektedir. Acente seçiminde öncelik temsil yeterliliği, sonra üretim. Bünyemizde mesleğe gönül vermiş, düşük montanlı üretim yapan, münhasır acentelerimiz de mevcut. Onlarla mesleki deneyimlerimizi paylaşmanın keyfini yaşarken aslında –bir deyişle-kendimizi de geliştirme imkanı bulabiliyoruz.

Her türlü eğitim ve desteği veriyoruz

Gelişen teknoloji galiba biz fark etmeden bizi tembelleştiriyor. İnternet, buna bağlı sistemsel alt yapı, sürekli mail ve benzeri ortamlarda paylaşımlar, eğitimin eskisi gibi yapılmasını engelliyor. Ancak biz Doğa Sigorta olarak teknolojiyi kullandığımız kadar, sıcak temasla beşeri ilişkiye önem vererek eski değerleri korumaya özen gösteriyoruz.
Acentelerimize gerek duydukları her an acente temsilcilerimizle her türlü eğitim ve desteği verebiliyoruz. Bu konuda acentelerimize daha faydalı olabilmek adına kendi aramızda, farklısını – daha fazlasını nasıl yapacağımızı tartışıp konuşuyoruz.

Komisyon düşürülmesini asla tasvip etmiyoruz

Acentelerin bilindiği gibi mevzuat gereği sigortacılık dışında başka bir iştigal konusu ile uğraşma imkanları bulunmuyor. Bunun da anlamı; gelirlerini yaptıkları sigorta aracılık hizmetinden elde ettikleri komisyonlar teşkil ediyor. Hal böyle olunca, genelde tüm sektörel faaliyetlerde çalışanlar, belli zaman dilimlerinde gelir artışı yaşarken acentelerinin gelir kaybı yaşaması elbette ki düşüncelerimizi olumsuz etkiliyor, bizleri üzüyor. Ancak meslek itibarı ile yaptığımız iş risk satın almak. Olay sadece sigorta şirketi –acente arasında geçmiyor, bir de reasürörlerimiz var, aldığınız riski paylaşmak durumundasınız. Bunlara genel giderler hasar ödemeleri eklendiği zaman dengeleri korumak zorundasınız. Netice itibarı ile hiçbir sigorta şirketinin keyfi olarak bu eylem içinde olduğunu düşünmüyoruz. Komisyon düşürülmesini tasvip etmiyor ve biz Doğa Sigorta olarak bu uygulamadan mümkün olduğunca uzak kalmaya gayret ediyoruz. Günümüzde işletmelerin gelişmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi, kişilere bağımlı olmadan faaliyetin sürdürülebilmesi için kurumsallaşma önemli bir faktör. Acentelerimizin kurumsallaşması için, öncelikle kendi kurumsal anlayış ve yapımızı empoze etme gayreti içinde bulunuyoruz. Bunu da öncelikle bölgesel bazda yeni başlattığımız küçük toplantılarla bir araya gelerek başarmayı arzuluyoruz. Böylece kurumsallaşma olgusu işlenirken sorunlar sıkıntılar ve güncel konuları paylaşarak motivasyon artışı sağlayabiliyoruz. Üstat Necip Fazıl’ın paylaşmayı anlatmak için dediği gibi “Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir…”

Ürün çeşitliliğini artırmak gerekiyor

Farklı branş üretim artışı için öncellikle ürün çeşitliliğini artırmak gerekiyor, bunu yaparken de öncelikle ürünün kabul görmesi, satılabilir olmasına dikkat ediyoruz. İçerik önemli, anlaşılabilir olmalı, prim uygunluğu da önemli. Sonuç itibarı ile sigortalı satın aldığı poliçesini, aldığı an itibarıyla işe yarayacağını görmeli, acente de bunu iyi anlatmalı. Ayrıca çapraz satış yöntemleriyle, çeşitli kampanyalarla üretim artırma çalışmaları yapıyoruz. Çapraz satışlarla ilgili düşünce ve çalışmalarımızı bahsettiğimiz toplantılarda acentelerimizle sık sık paylaşma imkanı bulabiliyoruz.

Acente, sektörün sokaktaki yüzü

“Sigortalının, şirket bilinirliğinden fazla acentesini bilmesi tanıması önemli bir faktör”. Acente, sektörün sokaktaki yüzü, farklı üretim kaynakları olmakla birlikte yüzdesel anlamda sektöre en fazla destek veren bizlerin yol arkadaşı acenteler. Sigortalılarla sürekli sıcak temas içinde bulunmaları önemli bir aktör olmaları için yeterli bir neden. Olası bir hasar anında sigortalının ilk aradığı destek aldığı öncelikli kişi poliçesini yaptırdığı acentesi.
Burada şirketlere de büyük görevler düşüyor, acentelerin satış temsilcilerine verilecek eğitimler, sigorta bilincinin arttırılmasına önemli katkılar sunacaktır. Bize göre sigorta ihtiyaç olmamalı, sigorta güvencedir, gerekliliktir. Bu bilinci şirketlerin desteği ile yaygınlaştıracak en önemli aktörler de tabi ki acentelerdir.


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: