Menu

Şirketlere Ulaşan Şikayetler Üç Ayda Bir Raporlanacak

HAZİNE GENELGELERİ

Hazine Müsteşarlığı, “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12’nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge”yi açıkladı.

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik’e göre, şirketler sigortalılar tarafından kendilerine iletilen yazılı veya elektronik ortamdan iletilen şikayetlerle, sözleşemeye ilişki bilgi taleplerini başvurunun kendilerine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içerisinde cevaplandıracak bir şikayet birimi kurmuş olmaları gerekiyor. Bu doğrultuda şikayet birimleri, üçer aylık dönmeler itibarıyla kendilerine ulaşan tüm şikayetleri Müsteşarlığa raporlayacak. Yılda dört defa hazırlanacak raporlar, Müsteşarlığın formatlarını da paylaştığı tablolara uygunluk taşıması gerekiyor. Yılda dört dönem halinde hazırlanacak raporlar, dönem sonunu takip eden 10 gün içerisinde Müsteşarlığa gönderilmesi gerekiyor. Buna göre raporlamalar, 1. Dönem: 1 Ocak- 31 Mart, 2. Dönem: 1 Nisan-30 Haziran, 3. Dönem: 1 Temmuz- 30 Eylül ve 4. Dönem: 1 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Excel formatında olacak

Söz konusu raporun hazırlanmasında her rapor döneminde üç ayrı tablo hazırlanacak. İlk tablo, ilgili şirkete, şirketin biriminden sorumlu kişilere ve o rapor döneminde şirkete intikal eden toplam şikayet sayısına ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanacak. İkinci tablo, şikayetlere ilişkin genel bilgi ve açıklamaları branş bazında belirtecek şekilde şirketin faaliyet gösterdiği her bir branş için ayrı ayrı düzenlenecek. Üçüncü tablo da sigortalıların sigorta aracıları ile ilgili şikayetleri yer alacak. Excel formatında hazırlanacak tablolar, belirtilen dönemlerde elektronik ortamda Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine gönderilecek


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: