Menu

Eğitimde Seferberlik Satışları Artırır

SEGEM ve şirketlerin verdiği eğitimleri yetersiz gören acenteler, “Bilmediğimiz ürünleri nasıl satacağız? Bunun sonucunda da trafik kısır döngüsünün dışına çıkamıyoruz. Sektöre olan güveni geri getirmek ve satışları artırmak için eğitimde seferberlik başlatılmalı” çağrısında bulunuyor.

Sigorta sektörünün temel direği olan acenteler bir yandan trafik sigortasında artan fiyatlarla mücadele ederken, diğer yandan da düşen komisyon oranlarını telafi etmeye çalışıyor. Artan girdi maliyetleri yüzünden ciddi bir kaos yaşayan acenteler artık yeni pazarlama taktiklerini öğrenerek, alternatif satış yollarına yönelmek istiyor. Bunun yolu da eğitimden geçiyor… SEGEM’in eğitimleri yetersiz bulunuyor Sigortacıların eğitimi ülkemizde Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından organize ediliyor. Sigorta teknik personeli olabilmek için verilen eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olmak gerekiyor. SEGEM’in eğitimleri ise acenteler tarafından yetersiz bulunuyor. SEGEM’in eğitim ve sınavlarının teknik eleman belgesi almak için bir araç olmaktan öteye geçemediği ifade ediliyor.

İmtihan yapan kurum olmaktan çıkmalı

Bu açığı kapatmak adına SEGEM’in belirli aralıklarda ve belirli bölgelerde acenteleri bir araya getirmesi ve güncel paylaşımlarda bulunması isteniyor. SEGEM’in teknik personel yeterlilik eğitimleri haricinde de sektörel eğitimleri geliştirerek katkı sağlamasının altı çiziliyor. Bir acente temsilcisi ise şu sözlerle SEGEM’e çağrıda bulunuyor: “SEGEM sadece imtihan yapan bir kurum olmaktan çıkmalı. Belirli periyotlarla, belirli illerde sigortacılıkta yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgilendirici seminerler vermeli. SEGEM, acente için çözüm üreten bir yapı haline dönüşmeli”. Diğer yandan şirketler de acentelere eğitimler veriyor. Fakat şirketlerin acenteleri sadece kuruluş aşamasında teknik ve pazarlama konularında bilgilendirdiği ve sonraki tek hedeflerinin ise satış rakamları olduğu kaydediliyor. Bazı acente temsilcileri şirketlerin eskiden eğitime önem verdiğine dikkat çekerek, “Şirketler, üç ya da altı ayda bir her bölgede tüm acentelerini toplayarak, özellikle teknik, satış ve pazarlama konularında gelişen yeni konular hakkında bilgilendirme istişareleri yapar, motive ederdi. Maalesef ki son zamanlarda bu konularda şirketler üzerlerine düşeni yapmıyor” diyor. Bu yüzden de yangın, makine kırılması, elektronik cihaz, inşaat all risk, sağlık sigortalarında teminat ve kapsamları birçok acente tarafından bilinmiyor.

Acente eğitim almadığı ürünü nasıl satacak?

Bazı şirketler ise sirküler şeklinde ya da sunumlar halinde acentelere mail yoluyla eğitim verme yoluna gidiyor. Bu da yeterli bulunmuyor. Acenteler, “İnsanlar bilmedikleri ürünleri satamaz. Bunun sonucunda da trafik kısır döngüsünün dışına çıkamıyoruz. Ya da eksik bilgi ve donanımla müşteriler yanlış bilgilendiriliyor. İstemeyerek de olsa sektöre olan güveni zedeleniyor” eleştirisinde bulunuyor. Sigorta şirketlerinin öncelikli olarak acentelerini teknik konularda sıkı bir eğitimden geçirmesi, ondan sonra bu ürünleri acentelerin pazarlaması için teşvik etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Lise ve üniversitede sigortacılık bölümüne özel önem verilmeli

Sigortacılığın hak ettiği yere gelebilmesi için meslek liseleri ve yüksekokullardan başlayarak bölümlerin yalnızca sigortacılık bölümü olarak düzenlenmesi gerekliliğine vurgu yapılıyor. Hazine Müsteşarlığı olmak üzere sigorta şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ederek kreş çağındaki çocuklardan başlayarak tüm topluma yönelik eğitici çalışmalar yapılması isteniyor.


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: