Menu

Yanlış Sigorta Satan Meslekten Men Edilecek

Hazine Müsteşarlığı’nın “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi. Buna göre, yanlış sigorta uygulamalarına doğrudan veya dolaylı sebebiyet veren aracılar ve teknik personel hakkında işlem yapılabilecek, geçici olarak faaliyetleri durdurulacak, gerekli görülürse ruhsatları iptal edilecek.


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: