Teminat Oluşturma Süresi Artık Hazine Kontrolünde

Hazine Müsteşarlığı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı.

Resmi Gazete’nin 28 Şubat tarihli sayısında yer alan yönetmeliğe göre, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketlerine teminatları tesis etmeleri için getirilen süre kısıtlaması uygulamasında değişikliğe gidildi. Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Müsteşarlık belirli branşlar ve/veya şirketler için bu süreyi kısaltabilir” cümlesi eklendi. Buna göre, sigorta şirketleri ile hayat ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri teminatları tesisi için öngörülen sermaye yeterliliği hesaplama dönemlerini takip eden 2 ay içerisindeki süre sınırı, Hazine Müsteşarlığı’nca belirli branşlar veya şirketler için kısaltılabilecek.

Komisyon avantajı

Aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin başlığı “Varlıkları azaltıcı işlem yasağı” iken “Aktif azaltıcı işlem yasağı” olarak değiştirilerek, bazı fıkralar eklendi. Yönetmelik maddelerine eklenen fıkralar uyarınca, şirketler, topluluk içindeki aracılarına sigortacılık prensiplerine aykırı olarak diğer aracılarına göre daha yüksek oranda komisyon, ek komisyon ve benzeri ödeme yapamayacak, doğrudan veya dolaylı olarak kazanç aktaramayacak.


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: