Menu

Sektörden Haberler

Tahkim Başvurusuna İptal Davası

Ankara Barosu, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru ücretlerine yapılan zammı yargıya taşıdı. Ankara Barosu Başkanlığı tarafından Danıştay Başkanlığı’na sunulan dava dilekçesinde, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru ücretlerini 5 Ocak 2016 tarihinde yeniden düzenlediği anımsatıldı. Dava dilekçesinde, yeni düzenlemeyle 20 bin TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar için uyuşmazlık tutarının yüzde 1,5’i gibi fahiş bir başvuru ücreti belirlendiği vurgulandı. Bu oranın, alternatif bir yargı olarak çok daha ucuz ve cazip olması gereken Sigorta Tahkim Komisyonu’nu adli yargıdan kat kat pahalı bir seçeneğe dönüştürdüğü kaydedildi.

Sigorta Sektörü Tercihte Sınıfta Kaldı

Deloitte, ‘Bankacılık ve Sigortacılık Sektörlerinde Yetenek’ başlıklı raporlarını yayınladı. 30 ülkeden 211 bin üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmaya göre, işletme ve ekonomi öğrencilerinin en çok tercih ettiği sektörler listesinde bankalar, dünya genelinde bu yıl da hızlı tüketimin gerisinde kaldı. Sigortacılık ise globalde 30 sektör arasında 18’inci sırada bulunurken, Türkiye’de de işletme ve ekonomi öğrencilerinin tercihlerinde geri sıralarda yer alıyor. Araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında sigorta sektörünün öğrenciler açısından çekiciliğinde Türkiye 20. sırada yer alıyor.

Genç: Trafik Ve Kasko Birleşmeyecek

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılan Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, sigortacılık sektörünün daha sistemli hale getirilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Devamını oku...

Sigorta Hakemlerinin ‘Deneyim’ Şartı Değişti

Hazine Müsteşarlığı’nın “Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yönetmelikle sigorta hakemlerinde aranacak deneyim şartının belirlenmesine dönük esaslar belirlendi. Buna göre, deneyim şartı her bir başvuru için münferiden incelenecek. Sigorta hukukunda en az 5 yıl, sigortacılıkta en az 10 yıl deneyim sahibi olma, sigorta hakemliği başvurusunda bulunan kişilerin bu süre zarfında yaptığı işlerin nitelik ve niceliğine göre belirlenecek. Deneyim için öngörülen süre şartı sağlanmış olsa dahi deneyime etki edecek sürede ara verilmişse, deneyim şartı gerçekleşmiş sayılmayacak.

Hastalık Sağlık Ve Kaza Branşı Tarifeleri De SBM’ye İletilecek

Hazine Müsteşarlığı, “Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBM) Gönderilen Tarifeler Hakkında Genelge’yi yayınladı. Buna göre, ilk defa uygulanacak hastalık, sağlık, kaza ve hayat grubu branşlarına ilişkin tarife ve kar payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişiklikler, şirketlerce uygulamaya konmadan önce SBM’ye iletecek. Tarife ve kar payı teknik esaslarının mevzuata, sigortacılık icaplarına ve iyi niyet kurallarına aykırı olamayacağının da belirtildiği genelgede tarife ve kar payı teknik esaslarının herhangi bir onay ve bekleme süresi olmadan SBM’ye iletildiği tarih itibarıyla yürürlüğe gireceği de ifade edildi.

Yanlış Sigorta Satan Meslekten Men Edilecek

Hazine Müsteşarlığı’nın “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirildi. Buna göre, yanlış sigorta uygulamalarına doğrudan veya dolaylı sebebiyet veren aracılar ve teknik personel hakkında işlem yapılabilecek, geçici olarak faaliyetleri durdurulacak, gerekli görülürse ruhsatları iptal edilecek.

BES’te Devlet Desteğine Asgari Ücret Sınırı

Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’nin 5 Şubat 2016 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, Emeklilik Gözetim Merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türk vatandaşları için kimlik numaralarına konsolide edecek ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde 25’ini devlet katkısı olarak hesaplayacak.

Devamını oku...

Kusur Sürücüde Olursa Tazminat Ödenmeyecek

Kusurlu sürücüye trafik sigortasından tazminat ödenmeyecek. Sigorta şirketleri herhangi bir nedenden dolayı tazminat ödese bile sigortalı kişiden ya da yakınlarından talep edebilecek.

Devamını oku...

‘Trafik’te Kaosa Çözüm Yolu

Trafik sigortalarındaki kaosun engellenmesi için yetkilileri göreve çağıran acenteler, “Bizim de tahammül sınırımız var. Artık patlama noktasına geldik. Bir ‘orta yol’ bulunmalı” çağrısında bulundu.

Devamını oku...

Mobil Kaza Tutanağı 10 Dakikada Dolduruluyor ‘Vakti Nakte’ Çeviriyor

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin geliştirdiği ‘ Mobil Kaza Tutanağı’ 10 dakika gibi kısa bir sürede dolduruluyor, sigorta şirketi ile sigortalının vakit kaybını ortadan kaldırıyor.

Devamını oku...


tsrsb   dask   sigortacili   sigorta_gov   tsev    sigorta bilgi merkezi    sigorta tahkim komisyonu    guvencehesabi

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: